【Tính Năng】Nhân Duyên

Nhân Duyên là một tính năng giúp cá Đạo Hữu tìm được Tiên Lữ của mình trong Võ Luyện Đỉnh Phong. Khác với thông thường, điểm đặc biệt của tính năng Nhân Duyên này có thể cho phép kết hôn Liên Server. Các Đạo Hữu sẽ mở được tính năng này khi đạt Thần Vị bậc 1. Vậy làm thế nào để tìm được Tiên Lữ của mình? Và tính năng Nhân Duyên này có giúp ích được gì không? Mời các Đạo Hữu hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây nha:

I. Tìm Đạo Lữ:

Bước 1: Ấn vào tính năng [Tiên Duyên] và chọn [Nhân Duyên]