【Hướng Dẫn】CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI NGƯỜI CHƠI KHI NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GAME

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI NGƯỜI CHƠI KHI NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GAME:

 

Người chơi được giải quyết chế độ bồi thường như sau:

Công thức tính bồi thường cho mỗi người chơi

Số lượng Scoin hỗ trợ người chơi = u/L x 10%X

Trong đó:

  • u: Số lượng Scoin được chuyển hóa thành công sang tiền ảo lần cuối cùng bởi mỗi người chơi trong Trò chơi trực tuyến tính trong vòng 3 tháng trước ngày đóng Trò chơi trực tuyến.
  • L: Tổng số lượng Scoin được quy đổi thành tiền ảo lần cuối cùng bởi tất cả người chơi trong Trò chơi trực tuyến tính trong vòng 3 tháng trước ngày đóng Trò chơi trực tuyến.
  • X: Số lượng Scoin trung bình được chuyển hóa thành Tiền ảo trong Trò chơi trực tuyến trong vòng 3 tháng trước ngày đóng Trò chơi trực tuyến.

Ngày đóng Game: 30/06/2022

Cách tính

Tỷ lệ chia sẻ doanh thu giữa các Bên:

Ví dụ: K = 70%, Bên A: 70%, Bên B: 30%

Công thức: Số lượng Scoin hỗ trợ người chơi = u/L x 10%X

 

Tổng số Scoin quy đổi sang tiền ảo trong Game trong 3 tháng cuối

Số lượng Scoin quy đổi sang tiền ảo lần cuối

L= (10.000+40.000+50.000) = 100.000

 

Tháng 4/2022

Tháng 5/2022

Tháng 6/2022

 

X= (100.000 + 200.000 + 300.000)/3=200.000

Người chơi A

100.000

200.000

300.000

10.000

A= 10.000/100.000x10%x200.000 = 2.000

Người chơi B

40.000

B=40.000/100.000x10%x200.000 = 8.000

Người chơi C

50.000

C=50.000/100.000x10%x200.000 = 10.000

Tổng số Scoin hỗ trợ cho người chơi

D=A+B+C = 20.000

Chúc các Đạo Hữu chơi game vui vẻ!Võ 

Game