【EVENT】MỜI BẠN VÀO GROUP NHẬN NGAY TIÊN LINH

Link group: https://www.facebook.com/groups/voluyendinhphong.vn\r\n————————————————————————————\r\n🍀Hôm nay admin Lạc Lạc xin mời các đạo hữu cùng bạn bè tham gia Group để cùng đột phá thăng tiên giới cũng như thảo luận về game, có quà tặng kèm nhaaaa\r\n💥Thể lệ:\r\n👉Bước 1: 👍 và SHA.RE bài viết này ở chế độ công khai\r\n👉Bước 2: Tham gia cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/voluyendinhphong.vn\r\n👉Bước 3: Đăng bài bất kỳ trong group kèm hashtag #diemdanhgroup\r\n👉Bước 4: Gửi ảnh chụp bài đăng và tag 2 người bạn vào bài viết này để cùng nhận quà nha ^^\r\n⏰ Thời gian kết thúc sự kiện: 17/12/2023\r\n————————————————————————————\r\n🎁 QUÀ TẶNG THAM GIA:\r\n 🌱 Manh Tiên \"Rem\"\r\n 🌱 Thần Luyện Đan Manh Tiên*10\r\n 🌱 KNB*5.000\r\n 🌱 Bạc*1.000.000\r\n🎁 QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT: Đạo Hữu nào bình luận có nhiều phản hồi nhất (ít nhất là 500 phản hồi) sẽ nhận được 1 thẻ SohaCoin 100K để nạp game.\r\n⏰ Thời gian tổng kết quà đặc biệt: 05/12/2023\r\n————————————————————————————\r\n⚠️ Lưu ý:\r\n1. Tham gia đầy đủ các bước và đúng yêu cầu của sự kiện mới được coi là hợp lệ.\r\n2. Mở chặn tin nhắn người lạ để nhận GIFTCODE.\r\n3. Phần quà đặc biệt sẽ được gửi đến người chơi trúng giải trong vòng 72h kể từ khi có kết quả sự kiện\r\n4. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.\r\n——————• VÕ LUYỆN ĐỈNH PHONG •——————\r\n💥Đăng Nhập Tặng VIP 10. Thề! Điêu NPH Làm Tróa💥\r\n🔥 VIP 10 trao tay - Nhận Ngay Từ Level 1\r\n🔥 Biến lớn! Biến lớn! Hóa Ma Đồng Quậy Xung Xung\r\n🔥 3 phút lên VIP 11\r\n🔥 Quẹt Tinder - Kiếm Vợ Giàu - Chạn Vương Vô Địch\r\n🔥 Thời trang siêu chất - Skill siêu lạ\r\n🔥 AFK thoải mái - Lười Cũng TOP"}" data-sheets-userformat="{"2":513,"3":{"1":0},"12":0}">

Link group: https://www.facebook.com/groups/voluyendinhphong.vn\r\n————————————————————————————\r\n🍀Hôm nay admin Lạc Lạc xin mời các đạo hữu cùng bạn bè tham gia Group để cùng đột phá thăng tiên giới cũng như thảo luận về game, có quà tặng kèm nhaaaa\r\n💥Thể lệ:\r\n👉Bước 1: 👍 và SHA.RE bài viết này ở chế độ công khai\r\n👉Bước 2: Tham gia cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/voluyendinhphong.vn\r\n👉Bước 3: Đăng bài bất kỳ trong group kèm hashtag #diemdanhgroup\r\n👉Bước 4: Gửi ảnh chụp bài đăng và tag 2 người bạn vào bài viết này để cùng nhận quà nha ^^\r\n⏰ Thời gian kết thúc sự kiện: 17/12/2023\r\n————————————————————————————\r\n🎁 QUÀ TẶNG THAM GIA:\r\n 🌱 Manh Tiên \"Rem\"\r\n 🌱 Thần Luyện Đan Manh Tiên*10\r\n 🌱 KNB*5.000\r\n 🌱 Bạc*1.000.000\r\n🎁 QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT: Đạo Hữu nào bình luận có nhiều phản hồi nhất (ít nhất là 500 phản hồi) sẽ nhận được 1 thẻ SohaCoin 100K để nạp game.\r\n⏰ Thời gian tổng kết quà đặc biệt: 05/12/2023\r\n————————————————————————————\r\n⚠️ Lưu ý:\r\n1. Tham gia đầy đủ các bước và đúng yêu cầu của sự kiện mới được coi là hợp lệ.\r\n2. Mở chặn tin nhắn người lạ để nhận GIFTCODE.\r\n3. Phần quà đặc biệt sẽ được gửi đến người chơi trúng giải trong vòng 72h kể từ khi có kết quả sự kiện\r\n4. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.\r\n——————• VÕ LUYỆN ĐỈNH PHONG •——————\r\n💥Đăng Nhập Tặng VIP 10. Thề! Điêu NPH Làm Tróa💥\r\n🔥 VIP 10 trao tay - Nhận Ngay Từ Level 1\r\n🔥 Biến lớn! Biến lớn! Hóa Ma Đồng Quậy Xung Xung\r\n🔥 3 phút lên VIP 11\r\n🔥 Quẹt Tinder - Kiếm Vợ Giàu - Chạn Vương Vô Địch\r\n🔥 Thời trang siêu chất - Skill siêu lạ\r\n🔥 AFK thoải mái - Lười Cũng TOP"}" data-sheets-userformat="{"2":513,"3":{"1":0},"12":0}">🌟 MỜI BẠN VÀO GROUP NHẬN NGAY TIÊN LINH🌟
-> Link group: https://www.facebook.com/groups/voluyendinhphong.vn
————————————————————————————
🍀Hôm nay admin Lạc Lạc xin mời các đạo hữu cùng bạn bè tham gia Group để cùng đột phá thăng tiên giới cũng như thảo luận về game, có quà tặng kèm nhaaaa
💥Thể lệ:
👉Bước 1: 👍 và SHA.RE bài viết này ở chế độ công khai
👉Bước 2: Tham gia cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/voluyendinhphong.vn
👉Bước 3: Đăng bài bất kỳ trong group kèm hashtag #diemdanhgroup
👉Bước 4: Gửi ảnh chụp bài đăng và tag 2 người bạn vào bài viết này để cùng nhận quà nha ^^
⏰ Thời gian kết thúc sự kiện: 17/12/2023
————————————————————————————
🎁 QUÀ TẶNG THAM GIA:
🌱 Manh Tiên "Rem"
🌱 Thần Luyện Đan Manh Tiên*10
🌱 KNB*5.000
🌱 Bạc*1.000.000
🎁 QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT: Đạo Hữu nào bình luận có nhiều phản hồi nhất (ít nhất là 500 phản hồi) sẽ nhận được 1 thẻ SohaCoin 100K để nạp game.
⏰ Thời gian tổng kết quà đặc biệt: 05/12/2023
————————————————————————————
⚠️ Lưu ý:
1. Tham gia đầy đủ các bước và đúng yêu cầu của sự kiện mới được coi là hợp lệ.
2. Mở chặn tin nhắn người lạ để nhận GIFTCODE.
3. Phần quà đặc biệt sẽ được gửi đến người chơi trúng giải trong vòng 72h kể từ khi có kết quả sự kiện
4. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
——————• VÕ LUYỆN ĐỈNH PHONG •——————
💥Đăng Nhập Tặng VIP 10. Thề! Điêu NPH Làm Tróa💥
🔥 VIP 10 trao tay - Nhận Ngay Từ Level 1
🔥 Biến lớn! Biến lớn! Hóa Ma Đồng Quậy Xung Xung
🔥 3 phút lên VIP 11
🔥 Quẹt Tinder - Kiếm Vợ Giàu - Chạn Vương Vô Địch
🔥 Thời trang siêu chất - Skill siêu lạ
🔥 AFK thoải mái - Lười Cũng TOP

Tags: 234
Game